Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2018

vãn xuânXuân đi rất nhẹ, qua rất lẹ
Gió đổi chiều rung lá rối bời
Bóng khuất dấu hoa còn lưu lại
Hương thầm ghi nhớ những ngày vui
Vạt nắng cuối mùa xanh um cỏ
Cuộc cờ nửa ván vã mồ hôi

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2018Ta biết hồn ta bờ lau sậy
Nương gió tình em vẫy một đời
Ta biết lòng em là sông chảy
Thương ta chút sóng vỗ bờ thôi
Trần thế khổ đau nhiều bão tố
Bờ lau ta đã chết lâu rồi
Chỉ tiếc nơi em sông vẫn chảy
Vỗ làm chi nữa sóng yêu ơi
                   Y - C

Thứ Năm, 16 tháng 11, 2017

Giã thu

Thôi mình đừng tiếc mùa ngâu
Áo xưa cũng đã qua cầu gió bay
Tiết thu cũng đã cạn ngày
Sương sa, nắng nhạt, lá cây rụng dần

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

buồn kể cổ tích mà nghe

mấy ngày nay hết mưa lại nắng nống chẳng dám đi đâu ngồi nhà lẩy câu  lục bát bà con nghe nha

Cổ tích nhớ lâu 


Buồn tình thơ thẩn vào ra
Lẩy câu lục bát cho qua tháng ngày…
Chuyện đời cơn tỉnh, cơn say
Khơi trong gạn đục những ngày đã xa